top of page

PROF. DR. İBRAHİM YILDIRIM

Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfı

Mütevelli Heyeti Başkanı

Değerli Üyeler;

 

Bugünkü adıyla Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğimiz, 1961 yılında Ankara’da kuruldu. İlk kongremiz 1968 de yapıldı. İlk sempozyum 1983 de Erzurum’da gerçekleştirildi. Derneğimizin bu günkü mekanı, 28 yıl sonra 1989’da satın alınabildi.

 

Amerikan Plastik Cerrahi Derneği (ASPS) 1931’de, Britanya Derneği (BAPS) 1946 – 47’de kuruldular. Kuruluşumuz bunlardan geç ise de, bir çok ülkenin çok önünde yürümekteyiz.

 

İngilizler, “Eğitim Destek Programlarını” hem kendi üyeleri, hem de yabancılar için dernek programları içinde sağlarken, Amerikalılar 1948’de kurdukları “Plastik Cerrahi Eğitim Vakfı” (PSEF) ile daha büyük ve daha seviyeli bir çerçevede yürütmektedirler. Bu vakıftan yararlanmış çok sayıda üyemiz de var. Böylece derneklerin yükünü azaltıp, genç nesillere rekabet içinde daha büyük olanaklar yaratmışlardır.

 

Biz de çok önceleri bir vakıf kurmayı düşündük ise de, kısıtlı ekonomik olanaklar nedeniyle belirli bir zamanı beklemek gerekti. Bu gecikmede ülkemizdeki vakıf yasalarının belli ölçüler koyması da bizi bu günlere getirdi. Gönül birliği eden 17 üyemizin birikimi ile 2012 de “Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfı” için adli makamlara baş vurduk. Amerikan vakfının tüzüğünden de yararlandık. Sonunda kuruluşumuz gerçekleşti. Hemen arkasından heyecan duyan diğer üyelerle sayımız şimdilik 26 ya çıktı.

 

Değerli üyeler sizin artık hevesle çalışan bir vakfınız var ve sizlerin ilgisini bekliyor. Yönetim kurulunda TPREC derneğimizin başkanı da otomatik olarak yer alıyor. Yani birlikte bir çalışma sürdürülecek. Çok güzel bir vakıf senedi oluşturulduğundan, genç arkadaşlarımıza büyük olanaklar sağlayacak. Yeter ki vakfın olanaklarını genişletelim. Bunun için de yenilik ve fikir üretelim.

 

Başarı dileklerimle hepinize saygı ve sevgiler.

Nice güzel günlere . .

 

Prof. Dr. İbrahim Yıldırım

31 Mart 2018

PROF. DR. CEMAL ŞENYUVA

Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Arkadaşlarım, Değerli Hocalarım,

 

Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfı, Plastik Cerrahi alanındaki çalışmalara destek olmak, eğitim ve gelişimi desteklemek ülküsüyle Türkiye’de Plastik Cerrahiyi kuran değerli hocalarımın çoğunun gayreti ile 2012 yılında kuruldu. Haziran 2017 tarihinden bu yana da yeni yönetim kurulumuz görevi devralarak çalışmalarına başladı.

 

Vakıf, plastik cerrahların oluşturduğu derneklere (TPRECD, EPCD, Mikrocerrahi Derneği, Yarık Dudak Damak Cerrahisi derneği, Yüz ve Burun Estetik Cerrahisi Derneği), serbest çalışan plastik cerrahlara, tüm devlet ve üniversite hastanelerindeki her basamaktan plastik cerrahın eğitim ve çalışmasını desteklemek üzere ‘kaynak sağlayan’ bir yapı hedefini gütmektedir. Kısaca ülkemizdeki tüm plastik cerrahi camiasını tek bir finansal yapı üzerinden desteklemeyi hedefliyoruz.

 

Vakıf tarafından yaratılacak kaynaklar, saha çalışmaları, deneysel ve klinik çalışmalar arasından seçilen projelere direkt finans sağlamak yanısıra teşvik ödülleri olarak da dağıtılacaktır. En iyi ulusal ve uluslararası yayın, en iyi sunu, en iyi panelist ve moderatör gibi ödül kategorileri de yaratılarak akademik ve bilimsel çalışmalar teşvik edilecektir.

 

Sevdalısı olduğumuz ve bizi biz yapan disiplinimizin ülkemizde ve tüm dünyada gelişimi temel ilkemizdir. Kaynak yaratmak, böylesine net hedefi olan vakfımız için sorun oluşturmayacaktır. Vakıf kaynakları için yapılacak bağışlar nakdi ya da miras hakları şeklinde olacaktır. Adını yaşatmak isteyen hocalarımız kendi adlarını taşıyan ödülleri vakıf aracılığı ile verebilecektir, birkaç cerrah biraraya gelerek ‘ustanı onurlandır’ şeklinde ustalarının adına verilecek ödüllere kaynak sağlayabileceklerdir. Çok önemli olacağını düşündüğüm diğer bir kaynak ise üniversite ve devlet hastaneleri gibi finansal yapısı olmayan plastik cerrahi servis ve anabilim dallarının toplantılarını vakıf üzerinden yapmaları, firma bağışlarının vakfa yapılması ve harcamaların vakıf üzerinden ilgili toplantı için yapılması olacaktır. Bunun ile ilgili mali ve hukuksal kuralları araştırıyoruz.

 

Dünyada pek az ülkede plastik cerrahlara ait vakfı bulunmaktadır. Henüz kuruluşunun erken dönemini yaşayan vakfımız, tanınırlığı, destek olduğu çalışmaların katkıları ortaya çıktığında büyüyerek nesiller boyu hayatta kalacaktır.

 

Sevgi ve saygılarımla

 

Prof.Dr. Cemal Şenyuva

PCEGV Yönetim Kurulu Adına

 

30 Ocak 2018, İstanbul

...​

bottom of page