top of page

MEME KANSERİ VE MEME ONARIMI

Meme kanseri ile yüzyüze gelen hastalar bilmelidir ki, kanser tedavisinden sonra tam ve dolu bir yaşam mümkündür. Biz meme kanseri tanısı konan hastaların yaşamlarının yerle bir olmayacağı konusunda kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğine inanıyor ve hastalarımıza ve onların ailelerine, yakınlarına, ve arkadaşlarına bu mesajı pekiştirecek ve hastalıklarıyla olumlu bir şekilde mücadele etmelerini sağlayacak mecralar sunmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda,

 • Hastayı sürücü koltuğuna oturtarak, kadınların bilinçli kararlar vermelerini sağlamak için gerekli bilgilendirmeyi yapmak

 • Meme kanserine multidisipliner yaklaşımı sağlamak için yöntemler geliştirmek

 • Meme kanseri tedavisinde tıbbi ve cerrahi yöntemlerin daha az yan etki ve daha az olumsuzluk içerecek şekilde  geliştirilmesine yol açacak araştırmaları destekleme

 • Meme kanseri hastalarının yüz yüze geldiği sorunlar hakkında idari makamları, sigorta şirketlerini, sağlık hizmeti sunucularını ve düzenleyicilerini bilgilendirmek

 • İyileşme sürecini, hastaların yaşamının fiziksel, duygusal ve entellektüel yönlerini de kapsayacak şekilde tüm yönleriyle ele almak şarttır.

Hastaların, mastektomi sonrası meme onarımı seçenekleri ile ilgili objektif bilgiye ulaşması çoğunlukla çok zor olmaktadır. Bunu nedeni, hastaların bulundukları ortamlarda bu bilginin olmaması, yetersiz olması ve ulaşmaktaki zorluklar olabilir. Bu durum, çoğu kez hastalarda kafa karışıklığına, umutsuzluğa, çaresizliğe sebep olmakta ve kendi sağlıkları ile ilgili kritik kararlar almada yetersizliğe yol açmaktadır. Vakfımız, hastalar, toplum ve tıp profesyonelleri için veb sayfası aracılığıyla bir bilgi kaynağı  oluşturmuştur. Bu sayede,

 • Meme kanseri alanında, uzmanların hastalarını dinlemeleri, ilk görüşmede onlarla daha fazla zaman geçirmeleri, hastalığın kendisi, tedavisi ve sonrasındaki rekonstrüksiyon seçenekleri ile ilgili gerekli bilgiyi vermeleri ve tedavi sonrası dönemde onlara daha çok yardımcı olabilmeleri amacıyla eğitimin kalitesini artırmak,

 • Rekonstrüktif cerrahi konusundaki araştırmaları destekleyerek Rekonstrüktif Cerrahların yaptığı işlere dikkat çekmek ve toplumda yerleşmiş olan Plastik Cerrah algısını değiştirmek,

 • İdari makamlara, tıp ve yardımcı sağlık profesyonellerine, sigorta şirketlerine sağlığın ve iyilik halinin sadece küratif tedavilerle başlayıp bitmediğini açıklamak gayretindeyiz.

Amaçlarımız

 • Bilgilendirme yaparak, hastaların cerrahi meme onarımı ve görünümlerini iyileştirecek cerrahi olmayan yöntemler hakkında bilinçli karar vermelerini sağlamak.

 • Sağlık personellerine ve cerrahlara meme rekonstrüksiyonun ve kanser sonrası iyilik halinin önemini anlatmak,

 • Meme rekonstrüksiyonunun sigorta şirketleri tarafından geri ödemesinin tam olarak yapılması için lobi faaliyetlerinde bulunmak,

 • Meme onarımı yöntemlerinin geliştirilebilmesi için yapılacak araştırmalara bütçe bulmak,

 • Maddi durumu yetersiz olan hastalara, rekonstrüksiyonu kanser tedavisinin bir parçası olarak elde edebilmeleri için yardımcı olmak.

bottom of page