top of page

PROF. DR. İBRAHİM YILDIRIM

Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfı

Mütevelli Heyeti Başkanı

Değerli Üyeler;

 

Bugünkü adıyla Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğimiz, 1961 yılında Ankara’da kuruldu. İlk kongremiz 1968 de yapıldı. İlk sempozyum 1983 de Erzurum’da gerçekleştirildi. Derneğimizin bu günkü mekanı, 28 yıl sonra 1989’da satın alınabildi.

 

Amerikan Plastik Cerrahi Derneği (ASPS) 1931’de, Britanya Derneği (BAPS) 1946 – 47’de kuruldular. Kuruluşumuz bunlardan geç ise de, bir çok ülkenin çok önünde yürümekteyiz.

 

İngilizler, “Eğitim Destek Programlarını” hem kendi üyeleri, hem de yabancılar için dernek programları içinde sağlarken, Amerikalılar 1948’de kurdukları “Plastik Cerrahi Eğitim Vakfı” (PSEF) ile daha büyük ve daha seviyeli bir çerçevede yürütmektedirler. Bu vakıftan yararlanmış çok sayıda üyemiz de var. Böylece derneklerin yükünü azaltıp, genç nesillere rekabet içinde daha büyük olanaklar yaratmışlardır.

 

Biz de çok önceleri bir vakıf kurmayı düşündük ise de, kısıtlı ekonomik olanaklar nedeniyle belirli bir zamanı beklemek gerekti. Bu gecikmede ülkemizdeki vakıf yasalarının belli ölçüler koyması da bizi bu günlere getirdi. Gönül birliği eden 17 üyemizin birikimi ile 2012 de “Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfı” için adli makamlara baş vurduk. Amerikan vakfının tüzüğünden de yararlandık. Sonunda kuruluşumuz gerçekleşti. Hemen arkasından heyecan duyan diğer üyelerle sayımız şimdilik 26 ya çıktı.

 

Değerli üyeler sizin artık hevesle çalışan bir vakfınız var ve sizlerin ilgisini bekliyor. Yönetim kurulunda TPREC derneğimizin başkanı da otomatik olarak yer alıyor. Yani birlikte bir çalışma sürdürülecek. Çok güzel bir vakıf senedi oluşturulduğundan, genç arkadaşlarımıza büyük olanaklar sağlayacak. Yeter ki vakfın olanaklarını genişletelim. Bunun için de yenilik ve fikir üretelim.

 

Başarı dileklerimle hepinize saygı ve sevgiler.

Nice güzel günlere . .

 

Prof. Dr. İbrahim Yıldırım

31 Mart 2018

bottom of page