top of page

Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfı Yurt Dışı Destek Bursları Yönergesi 

 

Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfı tarafından, Türkiye’deki genç Plastik Cerrahların yurt dışı bilimsel faaliyetlerini, klinik ve deneysel alanlarda yapacakları çalışmaları desteklemek amacıyla Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Öğrencilerine ve genç Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlarına Yurt Dışı Destek Bursu verilmektedir. 

 

Başvuru Koşulları: 

 1. T.C. Vatandaşı olmak.

 2. Uzmanlar için Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğine üye olmak.

 3. Uzmanlık öğrencileri için Türkiye’deki eğitim kurumlarının, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kliniklerinde son yıl asistanı olarak görev yapıyor olmak ve bunun klinik eğitim sorumlusu/ana bilim dalı başkanı tarafından onaylı belge ile ibraz etmek.

 4. 40 yaşın altında olmak.

 5. Hakkında etik ihlal, uyarı ve ceza gibi işlem uygulanmamış olmak.

 6. Yurt dışı bir plastik cerrahi kliniğinden en az 3 ay süreli klinik, deneysel, ya da gözlemci sıfatıyla kabul belgesi almış olmak. (Plastik cerrahi temel çalışma alanları konusunda çalışmalar yapan araştırma laboratuvarlarından alınan ve o laboratuvardaki bir çalışmaya dahil edildiğini gösteren belge eklenmelidir.)

 7. Gidilen ülke yabancı dilini yeterince iyi düzeyde bildiğini belgelemek. (ÜDS, YDS sınavlarından en az 70, TOEFL ve denk diğer sınavlardan en az 70 ve eşdeğer puan almak ve bunu belgelemek)

 

Not:

 • Adaylar, yurt dışında sadece kendisini değil, tüm Türk Plastik Cerrahi camiasını temsil ettiği bilincinde olmalıdır. 

 • Gerekli durumlarda adayların sözlü bilgilerine başvurulabilir ve sözlü görüşmeye çağırılabilir.

 • Adaylara ödenecek burs tek seferlik olup, ulaşım ve konaklama gibi giderleri dahil, ek bir ödeme yapılmayacaktır.

 • Bursiyerlerin, yurt dışı programı dönüşünde, 30 gün içinde Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfına en az 3000 kelimelik rapor halinde izlenimlerini yazılı olarak bildirilmesi gereklidir. Bu raporda:

 • Gittiği klinikte hangi konumda ve hangi konularda çalıştığı

 • Orada yapılan başlıca bilimsel çalışmalar

 • Daha sonra yurt dışına ve/veya aynı kliniğe gidecekler için yol gösterici nitelikte uyulması gereken kurallar başlıkları yer almalı, aday bu konuları samimiyetle paylaşmalıdır.

 

Değerlendirme:

Değerlendirmeler, Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfı Yönetim Kurulu ve burs veren kurum/kişiyi temsil eden bir temsilcinin katılımıyla objektif olarak yapılmakta ve salt çoğunluk ile karar alınmaktadır. Değerlendirme sırasında aşağıdaki kriterler dikkate alınmaktadır:

 • Yurt dışında geçirilecek süre  

 • Toplam yayın sayısı (Kitap dahil)

 • Toplam bildiri sayısı (Sözel+Poster)

 • Yabancı dil puanı 

 • Kıdem

BURS PUANLAMA.jpg

Adaylar, aşağıdaki dilekçeyi doldurup Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfı’na göndermelidirler:

bottom of page