top of page
Ekran Resmi 2020-04-04 12.42.51.png

PLASTİK CERRAHLAR PLATFORMU

Değerli meslektaşlarımız,

COVID-19 salgınının bütün dünyayı değiştirdiği olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bir nevi görünmez bir düşmana karşı Üçüncü Dünya Savaşının içindeyiz. Ülkemiz ve ülkemizin sağlık çalışanları tüm dünyada olduğu gibi bu savaşta her cephede müthiş bir mücadele veriyor. Bu mücadelede en ön saflarda yer alan meslektaşlarımıza, hemşirelerimize, teknisyenlerimize, sekreterlerimize, yardımcı personellerimize kolaylıklar diliyor, hastalanmadan bu süreci atlatmaları için dua ediyor; hastalıktan kaçamayanlara da acil şifalar diliyoruz. 

Plastik cerrahlar olarak bizim bu sürece en büyük katkımız, bir yandan ön cephedeki meslektaşlarımıza bu mücadelede destek olurken, bir yandan da özellikle estetik ve güzellik amaçlı cerrahi ve cerrahi olmayan uygulamalara bir süre için ara vererek hem hastalarımızı hem kendimizi riske atmaktan ve hastanelerin ameliyathanelerini, yataklarını ve kaynaklarını tüketmekten kaçınmak olacaktır.

Öte yandan, bu olağanüstü dönemde, sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek kaynaklarını ve güçlerini birleştirmesi ve birlikten kaynaklanan gücünü toplumsal dayanışma için seferber etmesinin çok önemli bir adım olacağı kanısındayız. Bu nedenle, camiamızın çatısını oluşturan Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Estetik Plastik Cerrahi Derneği ve Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfı Yönetim Kurulları bu zor günlerde bir araya gelerek “PLASTİK CERRAHLAR PLATFORMU” oluşturmaya karar vermiştir. Bu platformun amacı, TPRECD Bölge Temsilcileri, sahadaki meslektaşlarımız ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Covid-19 salgını nedeniyle, çeşitli katmanlarda sağlık çalışanlarının ve toplumun ihtiyaçlarını belirleyerek, maddi kaynak sağlamak ve işgücü, bilgilendirme ve sosyal dayanışma için gereken adımları güç birliği içinde atarak bu zorlu süreci en hızlı ve en güvenli şekilde atlatmaktır. Şimdiden Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım ve Uygulama Merkezi (MEDİTAM) ile iş birliği yaparak, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) aracılığıyla sahadaki aile hekimlerine dağıtılmak üzere üç boyutlu yazıcı ile siperlik üretimine başlandı. En kısa sürede bu platform aracılığıyla birinci basamak hekimlerine kişisel korunma gereçlerini ulaştıracağız. Bunun dışında sahadaki ihtiyaç taleplerini topluyoruz. Plastik Cerrahlar Platformu toplantılarımızı online olarak haftada bir gerçekleştirecek ve olabildiğince hızlı ve etkili adımlar atmaya çalışacağız. Bu süreçte sizlerden gelecek her türlü fikir ve öneriye açık olduğumuz gibi, bağış yapmak isteyenlerin aşağıda belirtilen Vakıf hesap numarasını kullanabileceğini de belirtmek isteriz. 

Tüm sağlık çalışanlarımıza ve bu mücadeledeki paydaşlarımıza güç, sabır ve kolaylık diliyoruz. 

Sağlıkla ve güvenle…

Prof. Dr. Cemal Şenyuva

Başkan

Estetik Plastik Cerrahi Derneği YK adına

Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfı YK adına

Prof. Dr. M. Sühan Ayhan

Başkan

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği YK adına

bottom of page