top of page
BİZ KİMİZ?

Ülkemizde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında yıllardır çalışan, üniversite, eğitim araştırma hastanesi ve özel sektörde eğitimin önemine inanan ve eğitimin sürekliliği için emek veren bir grup gönüllü hekimiz.

NE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ?

a)  Plastik Cerrahi alanında araştırma ve geliştirmeyi desteklemek,

b)  Bu alanda eğitim, bilim ve yardım programlarını desteklemek,

c)  Geleceğin yaratıcı dalı olarak Plastik Cerrahinin gelişmesinde rol alacak teknolojinin erken araştırmalarını destekler ve yasalar çerçevesinde ilgili kişi ve kuruluşlarla bu yönde işbirliği yapmak,.

d)  Plastik Cerrahi ile ilgili demek ve kurumlarla ortaklaşa bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel araştırmalarda bulunur kongreler, kurslar düzenlemek,.

e)  Plastik Cerrahide her yönü ile ideal, eğitim amaçlı klinik, hastane, poliklinik, yüksek okul, üniversite ve enstitüler, kütüphaneler, araştırma ve dokümantasyon merkezleri, tıbbi malzeme üretim kuruluşları, sosyal tesisler kurmak,

f)  Doktor, hemşire, araştırmacı, teknik personel ve tıbbi yöneticilerin çalışma ve eğitimlerini teşvik etmek ve ödüllendirmek;  ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma, tıbbi proje ve çalışmalar için mütevelli heyetçe kuralları belirlenmiş ödüller vermek istiyoruz.

bottom of page