top of page

Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfı

  • Yaratılan kaynaklarla Plastik Cerrahi Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları için teşvik, ödül, burs ve fellowship desteği vererek Plastik Cerrahi eğitiminin kalitesini artırmayı hedeflemekte, 

  • Aynı zamanda Plastik Cerrahi adının kamuoyunda bilinirliğini artırmak adına sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi amaçlamaktadır.

 

Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfı Yurt Dışı Destek Bursları

Türkiye’deki genç Plastik Cerrahların yurt dışı bilimsel faaliyetlerini, klinik ve deneysel alanlarda yapacakları çalışmaları desteklemek amacıyla, Türk Plastik Cerrahisine önemli katkılarda bulunmuş ve aramızdan ayrılmış olan camiamızın ileri gelen isimleri adına 2020 yılından bu yana Yurt Dışı Destek Bursu verilmektedir. Ayrıca Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanındaki endüstri temsilcilerinin katkılarıyla da Yurt Dışı Destek Bursu verilmektedir.

Etkinlik Destekleme Fonu

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında kamu olanakları kullanılarak ve kayıt ücreti alınmaksızın gerçekleştirilen akademik, bilimsel eğitim etkinliklerine ve toplumda farkındalık yaratan etkinliklere verilir.

 

Teşvik ve Şükran Ödülleri

1. Teşvik Ödülü:​ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında akademik, bilimsel ya da toplumsal anlamda fark yaratan ve eğitime katkıda bulunan kurumlara verilir.

2. Şükran Ödülü: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında akademik, bilimsel ya da toplumsal anlamda fark yaratan ve eğitime katkıda bulunan kişilere verilir.

 

Yaşam Boyu Eğitime Katkı Ödülü

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında ömrünü eğitime adamış, çok sayıda uzman yetiştirmiş Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlarına verilir.

 

TPRECD Asistan Bildiri Yarışması Teşvik Ödülleri

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin her yıl yapılan Ulusal Kurultaylarında gerçekleştirilen Asistan Bildiri Yarışmalarında Deneysel ve Klinik dalda dereceye giren uzmanlık öğrencilerine verilir. Her kategoride birincilere 2000 TL, ikincilere 1000 TL teşvik ödülü takdim edilir.

bottom of page