top of page

Yaşam Boyu Eğitime Katkı Ödülü - 2019

unnamed-2.png

PROF. DR. GÜLER GÜRSU

Hacettepe Üniversitesi

Yaşam Boyu Eğitime Katkı Ödülü

Prof. Dr. Güler Gürsu, 1932 doğumlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Türkiye’nin ilk kadın plastik cerrahı olarak Amerika’da almış olduğu eğitim sonrası 1965 yılında Türkiye’ye dönmüş ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Türkiye’de henüz olmayan bir eğitim dalı olarak plastik cerrahi dalını kurmuştur. Ülkemizde binlerce sayıda hekimin eğitiminde ve plastik cerrahın kariyerinde önemli bir yere sahiptir.

TPRECD Asistan Bildiri Yarışması Teşvik Ödülleri -2019

TPRECD 41. Ulusal Kurultayı / 29 Ekim 2019 / Samsun

79524229_2558127640890654_40935980420898

DR. ŞEYDA GÜRAY EVİN

Selçuk Üniversitesi / Konya

Deneysel Dalda Birincilik Ödülü - 2000 TL

“Allojenik Transplantasyonlarda Kullanılan İmmünsupresif İlaç Dozlarının Azaltılmasında Umblikal Kord Mezenkimal Kök Hücrelerinin Rolü”

Şeyda Güray Evin, Mustafa Sütçü, Murat Aktan, İsmail Harmankaya, Sedat Abuşoğlu, Murat Ceylan, Özlem Ata, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA

zc63PPd1_400x400.jpg

DR. ALPEREN TEKİN

Gazi Üniversitesi / Ankara

Deneysel Dalda İkincilik Ödülü - 1000 TL

“Titanyum Kaplı Polipropilen Mesh Kullanımının Radyoterapi Gören İmplant Etrafındaki Kapsül Üzerine Etkisi”

Alperen Tekin , Ahsen Öncü, Özge Petek Erpolat, Serhan Tuncer, Serap Çatlı Dinç, Çiğdem Elmas, Süheyla Esra Özkoçer

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

Unknown-7.jpg

DR. CEMİL IŞIK

Selçuk Üniversitesi / Konya

Klinik Dalda Birincilik Ödülü - 2000 TL

“Sagital split ramus osteotomisi sonrası mandibula pozisyonel değişimlerinin persistan inferior alveolar sinir disfonksiyonuna etkileri”

Cemil Işık, Şeyda Güray Evin, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA

Unknown-8.jpg

DR. MÜNÜR SELÇUK KENDİR

Necmettin Erbakan Üniversitesi / Konya

Klinik Dalda İkincilik Ödülü - 1000 TL

"Trombositten zengin plazmadaki (PRP) estradiol seviyesi androjenik alopesi tedavisi etkinliğini artırır mı?"

Münür Selçuk Kendir, Bilsev İnce, İbrahim Kılınç, Mustafa Cihat Avunduk, Mehmet Dadacı 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA

bottom of page